Barn og ungdom i BKM Horten

BKM Horten ønsker å tilrettelegge for at barna skal vokse opp i trygge harmoniske omgivelser. Vi ønsker også at de stimuleres til å bruke og utvikle sine naturlige evner. Av menighetens ca. 380 medlemmer er ca. 100 under 12 år og ca. 200 mellom 12 og 30 år. Vi har derfor et variert aktivitetstilbud til disse aldersgrupper.

Vi ønsker å inkludere særlig barna og ungdommen i menighetens kreative oppgaver, så langt dette er naturlig. I 2013 var musikalen til barnekonferansen på Brunstad en slik oppgave, der mange aldersgrupper var aktive.

Søndagsskole

Vi ønsker at barna skal lære hva som står i Bibelen, og forstå hvilket liv, håp og tro mange menn og kvinner har hatt. Vi ønsker å vekke og inspirere deres tro

I 2013 ble søndagsskolen vanligvis holdt samtidig med søndagsmøtet med ca. 80 – 100 barn. De deles inn i grupper med tilpasset undervisning etter alder.

Eldre ungdommer bruker sang, musikk, film og dramatiseringer for å gjøre det interessant for barna. Barna har gjerne mange nysgjerrige spørsmål når historiene fra Bibelen fortelles. Søndagsskolen er populær, med anledning til både lek og moro kombinert med opplæring av en  grunnleggende forståelse av kristne verdier og vår tro.

Aktivitetsklubben

Horten Aktivitetsklubb (AK) er en selvstendig forening som er medlem av Aktivitetsklubben. AK samler barna hver tirsdag kveld for lek og moro. For mange av barna er dette ukas høydepunkt. Litt eldre kreative ungdommer med et varmt hjerte for barna leder mindre AK-grupper gjennom forskjellige aktiviteter. I tillegg arrangerer de både turer, fester,  karneval, talentkonkurranser osv.

En helg i september dro AK på tur i fjellheimen, med flere spennende konkurranser.

Åpen barnehage på Dal Gård

2013 var det første fulle driftsåret til Dal Gård Åpen Barnehage, og vi kan se tilbake på et godt driftsår. Deltakelsen har vært gjevn og god helt fra starten oktober 2012. Barnehagen er åpen en dag i uka, og alle barn under skolealder er velkommen i følge med voksen.

I samarbeid med en førskolelærer tilrettelegger vi for lek, lageaktiviteter, utflukter, og samlingsstunder med sang og musikk, og felles lunsj. Våre store lyse lokaler i underetasjen og flotte uteområder med lekeplass og gressplen er fine rammer for barnehagen. Ca. 25 barn i følge med voksen har jevnlig benyttet seg av tilbudet.

Ungdomssamlinger

Hver fredag samles 80 til 120 ungdommer mellom 13 og 35 år til egne ungdomssamlinger med trosoppbyggelse og aktiviteter. Ofte starter kvelden med et kort møte der de unge deler Guds Ord med hverandre. Etterpå er det både god mat og forskjellige aktiviteter for enhver smak. Grilling, film eller en fotballkamp på storskjerm er veldig populært. Lydnivået er ofte høyt og trivselen stor på disse kveldene.

Trosopplæring

Årets kull besto av 8 ungdommer som fylte 15 år i løpet av 2013. Kurset ble avholdt over 15 kvelder med opplæring i ulike temaer i den kristne tro. Opplegget legger også opp til aktiv deltakelse fra alle, og får derfor ofte form som samtaler og dialog. To personer, en mann og en kvinne, leder opplæringen.

En tur i BCCs historiske opplevelsessenter «Forumsenteret» på Brunstad sto også på timeplanen. Her er menighetens historie fra starten i Horten i 1900 og frem til idag visualisert i en egen levende utstilling. En 3D-film, produsert av BCC, bidro til å gjøre kristendommens historie spennende og aktuell.

Denne fasen i en ungdoms liv er avgjørende. Ved trosopplæringen får de unge anledning til å lufte sine tanker og meninger, og i et uformelt miljø bli møtt med respekt og forståelse. Lederne skal alltid være lyttende og et medmenneske, samtidig som de har livserfaring og er trygge på sin egen tro og sine valg. Trosopplæringen avsluttes med en fest for hele menigheten.

U18

Ungdommene mellom 13 og 18 år får tilbud om å være med i ”U18”. U18 samles ukentlig på Dal Gård, der de utfører enkle driftsoppgaver, vedkløyving, servering, og dekkskifte på biler, samt drift av kaffebaren.

U18 er basert på frivillig deltagelse, der meningen er å utvikle samarbeidsevner, oppleve mestringsfølelse, og erfare at det lønner seg å gjøre en innsats. Alle skal finne aktiviteter de mestrer og trives med.

I tillegg til de ukentlige samlingene arrangeres det også fester og turer for U18. I 2013 ble tre forskjellige turer arrangert – en overnattingstur med kanopadling til Farrisvannet, en dagstur til Sverige med rebusløp i Strømstad, og en lengre tur til Pagedal i Nederland.

Fra turen i Pagedal

 

Fra turen til Farrisvannet