Våre medlemmer engasjerer seg

BKM Horten kan se tilbake på året 2013 med mange aktiviteter, samvær, møter, fester, turer og andre arrangementer. Et av vårt viktigste mål er å skape et godt miljø der alle kan trives og utvikles i et fellesskap bygget på kristne verdier. Det store åpningsshowet på sommerkonferansen for barna på Brunstad ble et hovedprosjekt for hele menigheten. Mange av medlemmene var engasjert, og musikalen ble en suksess.

Menigheten er både trosmessig og læremessig forankret til det som Hortensmannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for. Hans overbevisning om syndenes forlatelse ved tro alene, og en personlig utvikling i kristenlivet, som bibelen kaller helliggjørelse, fikk frem et sterkt personlig engasjement i hans kristenliv.

Hans spesielle omsorg for barn og unge gjorde ham til et forbilde for mange. Flere av de eldre i dagens menighet som opplevde han personlig, kan fortelle om mange trivelige minner på turer med lek og trivsel for barn og unge. Det samme engasjementet står i dag sterkt i BKM Horten. Å se ungdommens store engasjement for fellesskapet, er inspirerende.

Les også BKM Bergens artikkel “Verdiene våre”, som også gjenspeiler holdingene i BKM Horten

Vi ønsker å tilrettelegge for en trygg og kristelig oppvekst for barn og unge i menigheten. Vi ønsker også å stimulere dem til å bruke sine evner. Vi tror at dette vil gi dem et godt grunnlag for å ta riktig livsvalg senere.

Les også “God styring og god økonomi”

Det arrangeres ukentlige samlinger med trosoppbyggelse for alle medlemmene. I tillegg har vi mange aktiviteter med særlig fokus på barn og ungdom. Vårt lokale samlingssted «Dal Gård» ligger idyllisk og landlig til på Adal i Horten kommune. Å ha et slikt sted som er vårt eget har en uvurdelig betydning for å kunne arbeide målrettet med å skape trygge rammer rundt alt vårt arbeid. Her blir vi knyttet sammen i vår felles tro og vi har trivsel og glede på tvers av generasjonene.

Seniorgruppa vår har og i 2013 vært et godt tilbud for de eldre iblandt oss. Gjevnlige samlinger og turer skaper trivsel og samhold blant de eldre. Og de gleder seg over å være en viktig del av menigheten i Horten. BKM Horten knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC) når det gjelder tro og teologi, men er ellers både juridisk og økonomisk en selvstendig forening. Vi deltar aktivt i det misjonsarbeidet som drives i BCC, og er som nær nabo også sterkt knyttet til vårt felles konferansested Brunstad.

Per Østern
Forstander BKM Horten

Per Østern