Brunstad Konferansesenter

Nordre Enggate 7 bygges i 1922

Det første lokalet i Nordre Enggt. 7 ble bygget i 1922

BKM Horten er i tillegg til å være en lokalmenighet tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC), også BCCs arnested. BCC startet i Horten med Johan Oscar Smith. Han bodde hele sitt voksne liv i Horten. Han tjenestegjorde ombord på Marinens fartøyer, samtidig som brukte all sin tid til å hjelpe sine medmennesker. I Horten holdt han både landsstevner og andre arrangementer i menighetens første lokale i Nordre Enggate, som ble bygget i 1922.

Etter at dette lokalet ble for lite ble landsstevnene en periode holdt i Nesbyen. Etter hvert ble behovet for et eget stort egnet sted større, og gleden var derfor stor da BCC i 1956 fikk kjøpe Nedre Brunstad Gård i Stokke.

BKM Horten er trosmessig og teologisk knyttet til Brunstad Christian Church (BCC). På Brunstad samles medlemmer i BCC fra hele verden til konferanser og arrangementer flere ganger i året. Vi som bor i Horten føler oss ekstra heldige som kan være der så ofte. Mange ferierer også på Brunstad. Å kunne være sammen med gode venner i moderne fasiliteter i Vestfolds beste skjærgård er fantastisk. Ungdom fra BKM Horten har kort vei til stedets fasiliteter, og det store anlegget er tilgjengelig etter bare 30 minutter i bil.

Sport og idrett på Brunstad

Stiftelsen Brunstad Konferansesenters anlegg på Brunstad har i dag mange gode fasiliteter, men muligheten til å drive idrett og aktiviteter for ungdom er forholdsvis begrenset. For mange barn og unge har nok dette vært et savn. Det er derfor stor glede for barna og ungdommen i BKM Horten at det nå frem mot 2020 skal utvikles nye og omfattende sportsfasiliteter.

Stiftelsen har i sine utbyggingsplaner for Brunstad fått rammer til å etablere et omfattende idretts- og aktivitetstilbud. Med tanke på behovet for fasiliteter i menighetens barne- og ungdomsarbeid ønsker BKM Horten å inngå en eventuell leieavtale for disse fasilitetene. Vår korte avstand til Brunstad gjør det mulig for oss å kunne benytte dem året rundt.