Felles trosoppbyggelse

BKM Horten ønsker å bygge gode relasjoner mellom medlemmer i alle aldre. Ukentlige samlinger med trosoppbyggelse og andre tilpassede aktiviteter gjennom uka bidrar til å bygge fellesskapet.

Vi har som regel felles samlinger med trosoppbyggelse onsdag og søndag. Ca. 150 – 200 fremmøtte på onsdager og ca. 250 – 350 på søndager deltar med stort engasjement. Barn og ungdom utgjør størstedelen av forsamlingen.

I løpet av 2013 hatr vi også hatt flere inspirasjonssamlinger for spareplanen vår. Et eget studio med paneldebatter, sang, musikk, film og media bidrar til sterkt oppmøte og stort engasjement fra alle aldersgruppene.

Fester og jubileer

BKM Horten arrangerer fester i forbindelse med høytider, brylluper, jubileer og begravelser som berører medlemmene. Ved død avholder vi gjerne en minnefest for de etterlatte og venner etter seremonien i kirken, hvis dette er ønskelig. BKM Horten arrangerer bryllup for brudeparet og inviterte gjester. Ekteparet blir ofte viet på Dal Gård i en høytidelig seremoni. BKM Horten har vigselsrett ved forstander. Årsjubileer feires ved 50- og 70-årsdager, eventuelt også eldre. Disse festen blir gjerne en inspirasjonsfest for de yngre til å leve et aktivt og varmt kristenliv gjennom alle faser av livet.