Årsrapport 2017: Fra styret

Fra styret
Begivenheter
Økonomi

Brunstad Kristelige Menighet har hatt tradisjoner i Horten i ca. 118 år. Johan Oskar Smiths (1871 – 1943) virke bærer i dag rike frukter, både i hans hjemby Horten og i andre deler av verden.

Hans rettferdighet, omsorg og godhet til medmennesker er verdier vi ønsker skal leve videre.

BKM Horten teller nå cirka 450 medlemmer hvorav ca. 70% er under 30 år. En stor del av vår virksomhet rettes derfor mot barn og ungdom. Det er viktig for oss at barns oppvekst i menigheten oppleves som en  berikelse for livet, enten de velger å bli værende i menigheten eller ikke. Vi opplever at barna og ungdommen trives og de fleste velger å bli værende i Brunstad Christian Church (BCC) også i voksen alder.

Det er en glede å se at ungdommen er en drivende kraft i vår virksomhet. De voksene og de eldre er en ressurs som støtter opp. Vi erfarer et voksende felleskap på tvers av alder og kjønn.

Dal Gård i Adal er et sted vi er glad i. Der har BKM Horten flere ukentlige samlinger av mange slag for medlemmer i alle aldere.

Hjertelig takk for alt det gode frivillig arbeidet som er lagt ned. Det er en glede å oppleve det store engasjementet og positiviteten i alt det gode arbeidet. Det gir resultater.

Vi går i det nye året med stor optimisme.

Per Konrad Østern
Forstander

Vi kan igjen se tilbake på et begivenhetsrikt år med stor aktivitet og stort engasjement fra medlemmer i alle aldre. Våre ukentlige aktiviteter foregår på vårt praktfulle sted Dal Gård. Her samles barn, ungdom og eldre flere ganger i uken og eiendommen er derfor under kontinuerlig utvikling og vedlikehold.

Den store oppgaven for oss i Horten i 2017 var å arrangere barnelekene for flere tusen barn på vårt internasjonale stevne på Brunstad. Det er en stor oppgave som krevde mye ressurser til planlegging og ikke minst gjennomføring. Vi arbeidet hardt nesten et helt år og da dagen kom var vi godt forberedt og klare. Gjennomføringen og mottakelsen overgikk det vi forventet og vi kunne alle trekke et lettelsens sukk og glede oss over at denne store oppgaven vi fikk gikk så godt. Hjertelig takk til alle som var med å dra lasset og tok ansvar for denne store oppgaven. Takk også til BCC sentralt som viste oss tillit da de ga oss denne utfordringen.

Vi hadde også i 2017 en aksjon for å klare målsetninger for inntekter. Aksjonsgruppa arrangerte festlige konkurranser og fester som hjalp oss alle til å nå våre personlige målsetninger. Som en stor belønning for alle som gjorde en helhjertet innsats ble det i September arrangert en samfunnstur til Stresa i Italia. Der var nesten alle over 18 år med, og vi fikk oppleve noen fantastiske dager sammen med god mat og drikke, mange fine utflukter og ikke minst godt samfunn og fellesskap.

Økonomisk ble 2017 et nytt godt år for foreningen. Det meste av inntekter er gaver fra medlemmene. Inntektene ble 7,4 millioner og resultatet etter finanskostnader ble 2.35 millioner. Foreningen har 75% egenkapital og er i en solid økonomisk situasjon. Overskuddet benyttes først og fremst til å nedbetale gjeld og å gjøre investeringer som bedrer driften av vår virksomhet. Vi har gjennom flere år, sammen med andre lokale menigheter arbeidet målrettet for å nå målet vi har satt oss i en aksjon vi har kalt « Golden-Heart « Ved utgangen av 2017 har vi oppfylt 95% av målet. Vi regner derfor med å nå vårt totalmål for aksjonen, som er 70 millioner kroner, i løpet av 2018. Det er den brede og entusiastiske oppslutningen fra medlemmene som gjør dette mulig.

Vi ser frem til et nytt og begivenhetsrikt år i 2018

For styret,
Knut Haukelidsæter