Årsrapport 2017: Økonomi

Fra styret
Begivenheter
Økonomi

Økonomisk ble 2017 et nytt godt år for foreningen. Det meste av inntekter er gaver fra medlemmene. Inntektene ble 7,4 millioner og resultatet etter finanskostnader ble 2.35 millioner. Foreningen har 75% egenkapital og er i en solid økonomisk situasjon. Overskuddet benyttes først og fremst til å nedbetale gjeld og å gjøre investeringer som bedrer driften av vår virksomhet. Vi har gjennom flere år, sammen med andre lokale menigheter arbeidet målrettet for å nå målet vi har satt oss i en aksjon vi har kalt « Golden-Heart « Ved utgangen av 2017 har vi oppfylt 95% av målet. Vi regner derfor med å nå vårt totalmål for aksjonen, som er 70 millioner kroner, i løpet av 2018. Det er den brede og entusiastiske oppslutningen fra medlemmene som gjør dette mulig.

Se årsregnskapet for 2017