Årsrapport 2019: Økonomi

Fra styret
Begivenheter
Økonomi

“Resultatet i årsregnskapet for 2019 presenteres med et underskudd som forklares ved at foreningen har gitt en større gave til internasjonal misjon- og menighetsvirksomhet i sentralforeningen BCC. Dette skjer i henhold til tidligere årsmøtevedtak.

Takket være medlemmenes støtte er likviditeten i foreningen likevel god. Styret i BKM Horten har fokus på å følge den langsiktige økonomiplanen og å styrke egenkapitalen til foreningen for årene som kommer.

Vi ønsker å takke alle våre positive og engasjerte medlemmer for all støtte og alle bidrag til vår forening gjennom året 2019.”

— utdrag ‘fra styret’

Se årsregnskapet for 2019