Våre Samvær

Felles trosoppbyggelse

Evangeliske fellesmøter holdes gjerne onsdag og søndag. Med ca. 150 – 200 fremmøtte på onsdager og ca. 250 – 350 på søndager styrker vi troen og fellesskapet ved forkynnelse, frie vitnesbyrd, sang og musikk. Voksne og ungdom deltar på lik linje med stort engasjement, og barn og ungdom utgjør størstedelen av forsamlingen. Vår egen sangbok «Herrens Veier» med nesten 500 sanger laget av BCCs egne medlemmer benyttes på møtene, og de som kan spille et instrument bidrar ofte med dette i møteorkesteret.

 

Søndagsskole

Søndagsskolen ble i 2017 vanligvis holdt samtidig med søndagsmøtet. Det har vært ca. 80 – 100 barn som har deltatt, og de deles inn i grupper med tilpasset undervisning etter alder. Mye sang, musikk, film og dramatiseringer benyttes for å gjøre det interessant for barna. Her er det mange nysgjerrige spørsmål når historiene fra Bibelen fortelles. Søndagsskolen er populær, med anledning til både lek og moro kombinert med opplæring av en grunnleggende forståelse av kristne verdier og vår tro.

 

Ungdomssamlinger

Ungdomssamlinger blir avholdt hver fredag med mellom 80 og 120 ungdommer mellom 13 og 35 år. Ofte starter kvelden med et kort møte der de unge deler Guds Ord med hverandre. Etter hvert blir det både god mat og forskjellige aktiviteter for enhver smak. Lydnivået er ofte høyt og trivselen stor. Her er det rom for å være et selvstendig individ i et ungdommelig kristent fellesskap med troen som fellesnevner.

 

Fester og høytider

BKM Horten arrangerer jevnlig fester i forbindelse med høytider og bryllup, jubileer og begravelser som berører medlemmene. Ved død avholder gjerne BKM Horten en minnefest etter seremonien i kirken, for de etterlatte og venner, hvis dette er ønskelig. BKM Horten arrangerer bryllup for brudeparet og inviterte gjester. BKM Horten har vigselsrett og paret blir ofte viet på Dal Gård i en høytidelig seremoni basert på hva Bibelen sier oss om ekteskapet. Ofte er det over 300 gjester i et bryllup, og det gjøres stor stas på brudeparet. BKM Horten har tradisjon for å feire årsjubileer for sine medlemmer, da særlig 50- og 70-årsdager, eventuelt også eldre. En stor andel av gjestene på disse festene er menighetens egen ungdom, og jubileet blir gjerne en inspirasjonsfest til å leve et aktivt og varmt kristenliv gjennom alle faser av livet.

 

Seniortreff

Seniortreff avholdes på Dal Gård en gang i mnd. Her oppmuntrer de hverandre i troen og til å holde fokus på livets viktige ting, som nestekjærlighet og omtanke for så vel sine nærmeste som for menigheten.

 

Aktivitetsklubb

Horten Aktivitetsklubb er en selvstendig forening som i hovedsak har denne oppgaven. Hver tirsdag kveld samles barn mellom 6 og 12 for lek og moro. For mange av barna er dette ukas høydepunkt. Her kommer litt eldre ungdommer fulle av kreativitet og evne til å skape uforglemmelige minner. Det arrangeres turer, fester, karneval, talentkonkurranser osv. Dette er en målrettet satsing for at barna skal føle seg verdifulle og elsket, samt få gode opplevelser og minner.